===========================================================================

 ZKOUŠKY NZŘ + MZŘ

Datum konání                    22. 10. 2023

Začátek akce                             8 : 00

Prezentace                              7:30 - 8:00

Startovné                                   400,-

Háravé feny hlásit před prezentací

Vedoucí akce                             Illek Petr        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.    723 479 184

Rozhodčí z výkonu                     Oliva Milan

Přihlášky nutno zaslat nejpozději do :  18. 10. 2023 !

Možnost osobního odevzdání vyplněné přihlášky i na cvičišti KK Úbnanov ve dnech 8.10. nebo 15.10. 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Přihláška na akci  :

Kynologický klub Únanov z.o. 11304

 

PŘIHLÁŠKA NA ZKOUŠKY   NZŘ, IGP

 

DRUH ZKOUŠKY…….......………            DATUM ZKOUŠKY…………………….

 

PES/FENA

JMÉNO+ CHS……………………………………………………………………………

 

PLEMENO…………………………………………………………………………

DATUM NAROZENÍ………………………………….

ČÍSLO ZÁPISU…………………………....... TETOVACÍ ČÍSLO ………………………….

ČÍSLO ČIPU……………………………………………

ČÍSLO REGISTRACE (PLATÍ PRO PSY BEZ PP)………………………………………………

PSOVOD

JMÉNO………………………………………………………………………………..

ADRESA (VČETNĚ PSČ)……………………………………………………………..

               ………………………………………………………………………………

               ………………………………………………………………………………

TELEFON………………………….   MAIL………………………………………….

DATUM NAROZENÍ + RČ………………………………………………………………….

ČLEN ZKO……………………………………………………………………………..

                 ČÍSLO ČLENSKÉHO PRŮKAZU…………………………………………

ČLEN CHOVATELSKÉHO KLUBU…………………………………………………..

                               POUZE V PŘÍPADĚ,ŽE PSOVOD NENÍ ORGANIZOVÁN V ŽÁDNÉ ZKO

               ČÍSLO ČLENSKÉHO PRŮKAZU……………………………………………

                              POUZE V PŘÍPADĚ, UVÁDÍ-LI CHK ČÍSLA NA PRŮKAZECH

PSOVOD BYL SEZNÁMEN S PODMÍNKAMI ÚČASTI A BUDE SE JIMI ŘÍDIT.

V…………………………….                    DATUM………………………………..

PODPIS PSOVODA……………………………………………………

 

=================================================================================

 

 ------------------------------------------------------------------------

AKTUALIZACE: 6. 4. 2023

21. ročník závodu o Putovní pohár starosty Únanova a Memoriál Karla MatušinceZ R U Š E N O 

 

AKTUALIZACE: 4. 3. 2023

21. ročník závodu o Putovní pohár starosty Únanova a Memoriál Karla Matušince

DNE:                                      8. 4. 2023

KATEGORIE                            ZZO bez spec.cviků, ZVV-1

ZAČÁTEK:                              8:00          Prezentace a možnost zkusit "plac"   7:00 - 7:45

STARTOVNÉ:                          400,-

OBSAZENOST:                         

VOLNÁ MÍSTA:                        10 psů - nebo v součtu 30 oddílů pro posouzení 

VEDOUCÍ ZKOUŠEK:                Roman Šindelář

ROZHODČÍ:                             Bořuta Sl.

Přihlášky:                               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

POZNÁMKA : Nejvyšší splněná zkouška: ZZO1 resp. ZVV-1, jinak bez omezení. ZVV-1 kompletní  S/P/O

Háravé feny hlásit předem vedoucímu zkoušek a po celou dobu je nutno je mít ve vlastním voze mimo cvičební plochu.

Děkujeme za pochopení. 

*******************************************************************************************************************************

AKTUALIZACE        4. 3. 2023                     

KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY A ŠTĚŇATA ZAČÍNAJÍ KURZEM  K1-2023

ZAČÁTEK:   9. 4. 2023  - NEDĚLE 8 : 00 HODIN NA CVIČIŠTI KK ÚNANOV

Počet účastníků                           :      min 5 -  max 12               OBSAZENOST K  7. 4. 2023 : 10/10

Prezentace                                  :       8:00 - 9:00

Zahájení                                      :       9:00

Délka kurzu                                :        8 nedělí

Cena                                           :        1.600,-  Kč

S sebou                                       :       Očkovací průkaz, jednoduché vodítko 1-2 m , jednořadý stahovací řetízkový obojek,  (kousaví psi náhubek)  oblíbené                                                             pamlsky (hračky)  

Nezbytné                                     :       Dobrou náladu :) 

Nutno dohlédnout, aby pes nebyl ráno nakrmený nebo jen malinko.

Pamlsky nejlépe dva druhy pro zkoušení motivace, hračky dle oblíbenosti u psa. Hrudní postroje NEVHODNÉ. 

Je žádoucí, aby psa vedl jeho top respektovaný psovod po celou dobu kurzu. 

Těšíme se na Vás! 

    Roman Šindelář 

Přihláška : níže

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška na kurz výcviku   K1/2023

Psovod:

Jméno a příjmení                                                                                                                                               

Bydliště                                                                                                                        telefon                           

Pes / fena  jméno :                                                                                                                                             

Jméno – CHS                                                                                                             narozen/a                          

Plemeno                                                                         Pohlaví                               čip                                      

Prohlášení majitele – psovoda: 

Souhlasím s provozním řádem při výcviku a budu ho dodržovat. Tento je uveden u kurzů předešlých viz níže. Četl/a jsem jej a rozumím mu v plném rozsahu.

Cena splatná při prezentaci: 1.600,- CZK 

Za škody způsobené mým zvířetem nesu plnou právní odpovědnost.

Vyplnil/a, četl/a  a  souhlasí:                                                             …………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                          podpis psovoda – majitele psa

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

 AKTUALIZACE: 30. 10. 2022

Zkoušky z výkonu dle  NZŘ A MZŘ.

DNE:                                     19.11.2022

ZAČÁTEK:                              8:00

STARTOVNÉ:                          350,-

OBSAZENOST:                        9/10   

VOLNÁ MÍSTA:                             1

VEDOUCÍ ZKOUŠEK:                ROMAN ŠINDELÁŘ

ROZHODČÍ:                             SEVERIN R.

Přihlášky: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ,   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

 

 

 

AKTUALIZACE: 29. 8. 2022

Otvíráme poslední letošní výcvikový a socializační kurz  K4  - pro začátečníky a pokročilé.

prezentace a začátek K4 - 3.9.2022

Počet míst je omezen na 12 psů.

Nezbytným předpokladem pro absolvování kurzu je dobrá nálada, pozitivní přístup a kolektivní duch.

Přejeme mnoho zdaru a těšíme se na Vás ! 

Roman Šindelář

=========================================================================================

Přihláška na kurz výcviku   K4/2022

Psovod:

Jméno a příjmení

Bydliště                                                                                                                       telefon

Pes / fena:

Jméno – CHS                                                                                                             narozen/a

Plemeno                                                                         Pohlaví                               čip     

Prohlášení majitele – psovoda:

Kurz je 8 týdenní tzn 8 sobot v době od 8.00-10.00 hodin. 

Cena splatná při prezentaci: 1.500,- CZK 

Souhlasím s provozním řádem při výcviku a budu ho dodržovat. Tento je přílohou přihlášky viz níže. Četl/a jsem jej a rozumím mu v plném rozsahu.

Za škody způsobené mým zvířetem nesu plnou právní odpovědnost.

Vyplnil/a, četl/a  a  souhlasí:               …………………………………………………………………………………                                                                                    podpis psovoda – majitele psa

=============================================================================================

Propozice a informovaný souhlas:

-----------------------------

Instruktáž psovoda ke zvládnutí a ovladatelnosti psa

 

- základní seznámení psovoda s nervovou soustavou psa

- návody a postupy ke zvládnutí jednoduchých i složitějších cviků

- korekci nežádoucího chování psa v modelových situacích

- systém ovladatelnosti formou pozitivní motivace

- socializaci ve skupině osob a jiných psů bez nežádoucích činností a agrese

- přípravu na možný trvalý výcvik v našem KK

 

Za dobu kurzu by měl psovod zvládnout základní povelovou techniku k ovládnutí psa při jednoduchých cvicích:

 

- přivolání, ke konci kurzu i za ztížených podmínek

- chůzi u nohy na vodítku bez nežádoucího tahání 

- sedni, lehni, vstaň

- dlouhodobé odložení na úvazu i na volno

- přinášení předmětů psovoda

- dle plemene a věku psa překonávání základních překážek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Před započetím kurzu je nutné se seznámit a podepsat souhlas s dodržováním pravidel a opatření, která jsou po celou dobu trvání kurzu neměnná:

1. účast pouze jednoho psovoda s konkrétním psem

2. dodržování bezpečnosti své i svého psa vůči ostatním účastníkům

3. používání schválených výcvikových pomůcek instruktorem

4. dodržování časového rozvrhu

5. uhradit částku za kurz před započetím výcviku v plné výši.

Účastník kurzu se zároveň zavazuje k dodržování základních pravidel ke hladkému průběhu výcviku a to zejména :

ke korektnímu a sportovnímu vystupování po celu dobu kurzu

k zákazu nepřiměřeně tvrdého fyzického trestání psa

k souhlasu nepřítomnosti členů rodiny při výcviku bez výjimky, jde o nežádoucí chování psa z důvodu rodinných vazeb, které ruší povely psovoda  

Předložení očkovacího průkazu psa s dokladem o očipování před zahájením kurzu.

Ostatní ujednání:

Po celou dobu přítomnosti psovoda se psem na cvičišti je možno využívat plochu určenou instruktorem.

Psovod může využívat klubovnu a ostatní zařízení k občerstvení a také získávat teoretické znalosti při komunikaci s ostatními členy KK při jejich výcviku, pokud tím nebude rušit jejich práci. Není dovoleno brát s sebou na nedělní výcvik ani po jeho ukončení nezletilé členy rodiny bez výjimek. Pokud bude psovod mladší 15 let, je nutná přítomnost zákonného zástupce v prostorách KK Únanov mimo výcvikový prostor kurzu. Psovod může po dohodě s instruktorem využít k odložení psa klubové kotce, pokud budou volné, k nutnému odpočinku psa. Volné pobíhání psů je striktně zakázáno. Do kurzu nebudou připuštěni psi kupírovaní a ostatní dle zákona o ochraně zvířat. Kurzu se mohou účastnit i psi bez PP a kříženci. Při vynechání výcvikových nedělí v probíhajícím kurzu se kurzovné nekrátí ani nevrací. Z vážných důvodů je možná změna psovoda u konkrétního psa za podmínky, že bude plynule navazovat na probíhající posloupnost cviků, nelze začínat podruhé. Za případné škody způsobené svým jednáním, nebo svým psem, nese psovod plnou právní odpovědnost a bude s tímto opatřením seznámen před započetím kurzu a je nutné podepsat tento informovaný souhlas se zněním těchto podmínek.

Zpracoval:           Roman Šindelář   29.8.2022

Schválil:               Petr Trnka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALIZACE: 12. 6. 2022

Včera 11.6.2022 jsme uzavřeli závěrečným vyhodnocením účastníků třetí kurz pro začátečníky. 

Nádherné počasí, dobrá nálada a bezvadná parta se po ukončení rozešla do svých domovů s příslibem další práce se svým mazlíčkem.

Pro mne další pěkná zkušenost z různými typy lidí a přístupů a doufám, že nadšení a trpělivost účastníkům K3 vydrží i v budoucnu.

Další kurz bych rád vypsal na září, kdy už bude snad po dovolených a bude více času i na práci s pejskem.

Děkuji všem za účast a perfektní vystupování !

Za KK Únanov - instruktor: Roman Šindelář  

 

 

 

 

 

AKTUALIZACE: 25. 4. 2022

Potvrzení začátku kurzu

Počet účastníků                           :     12

Začátek                                       :      30.4.2022    sobota

Prezentace                                  :       8:00 - 9:00

Zahájení                                      :       9:00

S sebou                                       :       Očkovací průkaz, jednoduché vodítko, jednořadý stahovací řetízkový obojek,  (kousaví psi náhubek)  oblíbené pamlsky (hračky)  

Nezbytné                                     :       Dobrou náladu :) 

  vyd

Nutno zajistit, aby pes nebyl ráno nakrmený nebo jen minimální dávku. Pamlsky dva druhy pro zkoušení motivace, hračky dle oblíbenosti u psa. Hrudní postroje nežádoucí. 

Je namístě,  aby psa vedl jeho nejoblíbenější páníček či panička po celou dobu kurzu. 

Těším se na Vás! 

 Roman Šindelář 

 

AKTUALIZACE: 22. 2. 2022

Kurz poslušnosti 3-2022  od 30.4.2022 přihláška a informovaný souhlas k vyplnění


Přihláška na kurz výcviku od 30.4.2022

Psovod:

Jméno a příjmení____________________________________________________________________________

Bydliště                                                                                                      telefon______________

Pes / fena:

Jméno – CHS                                                                      narozen/a___________________________

Plemeno                                                                            Pohlaví         čip______________________

Prohlášení majitele – psovoda:

Kurz je 7 týdenní tzn 7 nedělí v době od 8.00-11.00. Cena splatná při prezentaci: 1.500,- CZK

Souhlasím s provozním řádem při výcviku a budu ho dodržovat. Tento je přílohou přihlášky viz níže. Četl/a jsem jej a rozumím mu v plném rozsahu.

Za škody způsobené mým zvířetem nesu plnou právní odpovědnost.

Vyplnil/a, četl/a a souhlasí:      

 

         …………………………………………………………………………………                                                                                                    podpis psovoda – majitele psa

 

==============================================================

 

Instruktáž psovoda ke zvládnutí a ovladatelnosti psa

 

- základní seznámení psovoda s nervovou soustavou psa

- návody a postupy ke zvládnutí jednoduchých i složitějších cviků

- korekci nežádoucího chování psa v modelových situacích

- systém ovladatelnosti formou pozitivní motivace

- socializaci ve skupině osob a jiných psů bez nežádoucích činností a agrese

- přípravu na možný trvalý výcvik v našem KK

 

Za dobu kurzu by měl psovod zvládnout základní povelovou techniku k ovládnutí psa při jednoduchých cvicích:

 

- přivolání, ke konci kurzu i za ztížených podmínek

- chůzi u nohy na vodítku bez nežádoucího tahání

- sedni, lehni, vstaň

- dlouhodobé odložení na úvazu i na volno

- přinášení předmětů psovoda

- dle plemene a věku psa překonávání základních překážek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Před započetím kurzu je nutné se seznámit a podepsat souhlas s dodržováním pravidel a opatření, která jsou po celou dobu trvání kurzu neměnná:

1. účast pouze jednoho psovoda s konkrétním psem

2. dodržování bezpečnosti své i svého psa vůči ostatním účastníkům

3. používání schválených výcvikových pomůcek instruktorem

4. dodržování časového rozvrhu

5. uhradit částku za kurz před započetím výcviku v plné výši.

Účastník kurzu se zároveň zavazuje k dodržování základních pravidel ke hladkému průběhu výcviku a to zejména :

ke korektnímu a sportovnímu vystupování po celu dobu kurzu

k zákazu nepřiměřeně tvrdého fyzického trestání psa

k souhlasu nepřítomnosti členů rodiny při výcviku bez výjimky, jde o nežádoucí chování psa z důvodu rodinných vazeb, které ruší povely psovoda  

Předložení očkovacího průkazu psa s dokladem o očipování před zahájením kurzu.

Ostatní ujednání:

Po celou dobu přítomnosti psovoda se psem na cvičišti je možno využívat plochu určenou instruktorem.

Psovod může využívat klubovnu a ostatní zařízení k občerstvení a také získávat teoretické znalosti při komunikaci s ostatními členy KK při jejich výcviku, pokud tím nebude rušit jejich práci. Není dovoleno brát s sebou na nedělní výcvik ani po jeho ukončení nezletilé členy rodiny bez výjimek. Pokud bude psovod mladší 15 let, je nutná přítomnost zákonného zástupce v prostorách KK Únanov mimo výcvikový prostor kurzu. Psovod může po dohodě s instruktorem využít k odložení psa klubové kotce, pokud budou volné, k nutnému odpočinku psa. Volné pobíhání psů je striktně zakázáno. Do kurzu nebudou připuštěni psi kupírovaní a ostatní dle zákona o ochraně zvířat. Kurzu se mohou účastnit i psi bez PP a kříženci. Při vynechání výcvikových nedělí v probíhajícím kurzu se kurzovné nekrátí ani nevrací. Z vážných důvodů je možná změna psovoda u konkrétního psa za podmínky, že bude plynule navazovat na probíhající posloupnost cviků, nelze začínat podruhé. Za případné škody způsobené svým jednáním, nebo svým psem, nese psovod plnou právní odpovědnost a bude s tímto opatřením seznámen před započetím kurzu a je nutné podepsat tento informovaný souhlas se zněním těchto podmínek.

Zpracoval:           Roman Šindelář

Schválil:               Petr Trnka

 

 

 

 

 

AKTUALIZACE: 26. 1. 2022

KK Únanov bude v jarních měsících pořádat základní výcvikový kurz v pořadí č. 3.

Datum zahájení 30. 4. 2022. 

Doba trvání 7 týdnů 

Počet osob min 5 maximálně 10

Propozice a podmínky totožné jako v minulých kurzech. ( viz níže )

Přihlášky zasílejte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   nebo na  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Kurz obsahuje instruktáž psovoda ke zvládnutí a ovladatelnosti psa

- základní seznámení psovoda s anatomií a nervovou soustavou psa

- návody a postupy ke zvládnutí jednoduchých i složitějších cviků

- korekci nežádoucího chování psa v modelových situacích

- systém ovladatelnosti formou pozitivní motivace

- socializaci ve skupině osob a jiných psů bez nežádoucích činností a agrese

- přípravu na možný trvalý výcvik v našem KK

Za dobu kurzu by měl psovod zvládnout základní povelovou techniku k ovládnutí psa při jednoduchých cvicích:

- přivolání, ke konci kurzu i za ztížených podmínek

- chůzi u nohy na vodítku bez nežádoucího tahání

- sedni, lehni, vstaň

- dlouhodobé odložení na úvazu i na volno

- přinášení předmětů psovoda

- dle plemene a věku psa překonávání základních překážek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Před započetím kurzu je nutné se seznámit a podepsat souhlas s dodržováním pravidel a opatření, která jsou po celou dobu trvání kurzu neměnná:

1. účast pouze jednoho psovoda s konkrétním psem

2. dodržování bezpečnosti své i svého psa vůči ostatním účastníkům

3. používání schválených výcvikových pomůcek instruktorem

4. dodržování časového rozvrhu

5. uhradit částku za kurz před započetím výcviku v plné výši.

Účastník kurzu se zároveň zavazuje k dodržování základních pravidel ke hladkému průběhu výcviku a to zejména :

ke korektnímu a sportovnímu vystupování po celu dobu kurzu

k zákazu nepřiměřeně tvrdého fyzického trestání psa

k souhlasu nepřítomnosti členů rodiny při výcviku bez výjimky, jde o nežádoucí chování psa z důvodu rodinných vazeb, které ruší povely psovoda  

Předložení očkovacího průkazu psa s dokladem o očipování před zahájením kurzu.

Ostatní ujednání:

Po celou dobu přítomnosti psovoda se psem na cvičišti je možno využívat pouze plochu určenou instruktorem.

Psovod může využívat klubovnu a ostatní zařízení k občerstvení a také získávat teoretické znalosti při komunikaci s ostatními členy KK při jejich výcviku, pokud tím nebude rušit jejich práci. Není dovoleno brát s sebou na nedělní výcvik ani po jeho ukončení nezletilé členy rodiny bez výjimek. Pokud bude psovod mladší 15 let, je nutná přítomnost zákonného zástupce v prostorách KK Únanov mimo výcvikový prostor kurzu. Psovod může po dohodě s instruktorem využít k odložení psa klubové kotce, pokud budou volné, k nutnému odpočinku psa. Volné pobíhání psů je striktně zakázáno. Do kurzu nebudou připuštěni psi kupírovaní a ostatní dle zákona o ochraně zvířat. Kurzu se mohou účastnit i psi bez PP a kříženci. Při vynechání výcvikových nedělí v probíhajícím kurzu se kurzovné nekrátí ani nevrací. Z vážných důvodů je možná změna psovoda u konkrétního psa za podmínky, že bude plynule navazovat na probíhající posloupnost cviků, nelze začínat podruhé. Za případné škody způsobené svým jednáním, nebo svým psem, nese psovod plnou právní odpovědnost a bude s tímto opatřením seznámen před započetím kurzu a je nutné podepsat tento informovaný souhlas se zněním těchto podmínek.

Zpracoval:       Roman Šindelář

Schválil:          Petr Trnka

 

 

 

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

AKTUALIZACE : 6. 9. 2021 :

Kynologický klub Únanov pořádá   VÝCVIKOVÉ KURZY POSLUŠNOSTI PRO ZAČÁTEČNÍKY I MÍRNĚ POKROČILÉ

Místo konání      :                                    Cvičiště KK Únanov

Kdy:                                                          19. 9. 2021 - 31. 10. 2021

Počet výcvikových hodin:                       21

Maximální počet psů:                            10

Minimální počet psů:                            5

Čas kurzu:                                                neděle     8.00 - 11.00 hodin

Cena kurzu:                                              1.400,- Kč

Instruktor:                                               Roman Šindelář

Kurz obsahuje instruktáž psovoda ke zvládnutí a ovladatelnosti psa

- základní seznámení psovoda s anatomií a nervovou soustavou psa

- návody a postupy ke zvládnutí jednoduchých i složitějších cviků

- korekci nežádoucího chování psa v modelových situacích

- systém ovladatelnosti formou pozitivní motivace

- socializaci ve skupině osob a jiných psů bez nežádoucích činností a agrese

- přípravu na možný trvalý výcvik v našem KK

Za dobu kurzu by měl psovod zvládnout základní povelovou techniku k ovládnutí psa při jednoduchých cvicích:

- přivolání, ke konci kurzu i za ztížených podmínek

- chůzi u nohy na vodítku bez nežádoucího tahání

- sedni, lehni, vstaň

- dlouhodobé odložení na úvazu i na volno

- přinášení předmětů psovoda

- dle plemene a věku psa překonávání základních překážek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Před započetím kurzu je nutné se seznámit a podepsat souhlas s dodržováním pravidel a opatření, která jsou po celou dobu trvání kurzu neměnná:

1. účast pouze jednoho psovoda s konkrétním psem

2. dodržování bezpečnosti své i svého psa vůči ostatním účastníkům

3. používání schválených výcvikových pomůcek instruktorem

4. dodržování časového rozvrhu

5. uhradit částku za kurz před započetím výcviku v plné výši.

Účastník kurzu se zároveň zavazuje k dodržování základních pravidel ke hladkému průběhu výcviku a to zejména :

ke korektnímu a sportovnímu vystupování po celu dobu kurzu

k zákazu nepřiměřeně tvrdého fyzického trestání psa

k souhlasu nepřítomnosti členů rodiny při výcviku bez výjimky, jde o nežádoucí chování psa z důvodu rodinných vazeb, které ruší povely psovoda  

Předložení očkovacího průkazu psa s dokladem o očipování před zahájením kurzu.

Ostatní ujednání:

Po celou dobu přítomnosti psovoda se psem na cvičišti je možno využívat pouze plochu určenou instruktorem.

Psovod může využívat klubovnu a ostatní zařízení k občerstvení a také získávat teoretické znalosti při komunikaci s ostatními členy KK při jejich výcviku, pokud tím nebude rušit jejich práci. Není dovoleno brát s sebou na nedělní výcvik ani po jeho ukončení nezletilé členy rodiny bez výjimek. Pokud bude psovod mladší 15 let, je nutná přítomnost zákonného zástupce v prostorách KK Únanov mimo výcvikový prostor kurzu. Psovod může po dohodě s instruktorem využít k odložení psa klubové kotce, pokud budou volné, k nutnému odpočinku psa. Volné pobíhání psů je striktně zakázáno. Do kurzu nebudou připuštěni psi kupírovaní a ostatní dle zákona o ochraně zvířat. Kurzu se mohou účastnit i psi bez PP a kříženci. Při vynechání výcvikových nedělí v probíhajícím kurzu se kurzovné nekrátí ani nevrací. Z vážných důvodů je možná změna psovoda u konkrétního psa za podmínky, že bude plynule navazovat na probíhající posloupnost cviků, nelze začínat podruhé. Za případné škody způsobené svým jednáním, nebo svým psem, nese psovod plnou právní odpovědnost a bude s tímto opatřením seznámen před započetím kurzu a je nutné podepsat tento informovaný souhlas se zněním těchto podmínek.

Zpracoval:       Roman Šindelář

Schválil:          Petr Trnka

   

 

======================================================================================================================

Aktualizace 22.5.2021

Výcvikový kurz spuštěn 23.5.2021 . 

Aktuální počet členů 8.

Volná místa 2.

Možnost přihlásit se do kurzu je ještě v neděli  30.6.2021.

 

1. Základní lekce - instruktáž byla započata v neděli 23.5. a probírali jsme základní 3 povely: Přivolání, chůze u nohy, Sedni-lehni.

Úkol na příští neděli je zvládnutí správné povelové tecbiky k těmto cvikům. Nezáleží na zvládnutí cviku ale na zvládnuití psovoda ovládat intoNaci a techniku pozitivní motivace k těmto cvikům.

Děkuji za účast a těším se na další lekci !

 

Roman

========================================================================================================================

 

 

Kynologický klub  Únanov

pořádá

VÝCVIKOVÉ  KURZY  POSLUŠNOSTI

PRO ZAČÁTEČNÍKY I MÍRNĚ POKROČILÉ

Místo konání: Cvičiště KK Únanov

Kdy: 7.  3. 2021 - 2. 5. 2021

Počet výcvikových hodin: 27

Maximální počet psů: 10

Minimální počet psů: 5

Čas kurzu: neděle 8.00 - 11.00 hodin

Cena kurzu: 1.500,- Kč

Instruktor: Roman Šindelář

 

Kurz obsahuje instruktáž psovoda ke zvládnutí a ovladatelnosti psa

 • základní seznámení psovoda s  anatomií a nervovou soustavou psa
 • návody a postupy ke zvládnutí jednoduchých i složitějších cviků
 • korekci nežádoucího chování psa v modelových situacích
 • systém ovladatelnosti formou pozitivní motivace
 • socializaci ve skupině osob a jiných psů bez nežádoucích činností a agrese
 • přípravu na možný trvalý výcvik v našem KK

 

Za dobu kurzu by měl psovod zvládnout základní povelovou techniku k ovládnutí psa při jednoduchých cvicích:

 • přivolání, ke konci kurzu i za ztížených podmínek
 • chůzi u nohy na vodítku bez nežádoucího tahání 
 • sedni, lehni, vstaň
 • dlouhodobé odložení na úvazu i na volno
 • přinášení předmětů psovoda
 • dle plemene a věku psa překonávání základních překážek

 

Před započetím kurzu je nutné se seznámit a podepsat souhlas s dodržováním pravidel a opatření, která jsou po celou dobu trvání kurzu neměnná:

 1. účast pouze jednoho psovoda s konkrétním psem
 2. dodržování bezpečnosti své i svého psa vůči ostatním účastníkům
 3. používání schválených výcvikových pomůcek instruktorem
 4. dodržování časového rozvrhu
 5. uhradit částku za kurz před započetím výcviku v plné výši.

 

Účastník kurzu se zároveň zavazuje k dodržování základních pravidel ke hladkému průběhu výcviku a to zejména:

 • ke korektnímu a sportovnímu vystupování po celu dobu kurzu
 • k zákazu nepřiměřeně tvrdého fyzického trestání psa
 • k souhlasu nepřítomnosti členů rodiny při výcviku bez výjimky, jde o nežádoucí chování psa z důvodu rodinných vazeb, které ruší povely psovoda  
 • Předložení očkovacího průkazu psa s dokladem o očipování před zahájením kurzu.

 

Ostatní ujednání:

Po celou dobu přítomnosti psovoda se psem na cvičišti je možno využívat plochu určenou instruktorem. Psovod může využívat klubovnu a ostatní zařízení k občerstvení a také získávat teoretické znalosti při komunikaci s ostatními členy KK při jejich výcviku, pokud tím nebude rušit jejich práci. Není dovoleno brát s sebou na nedělní výcvik ani po jeho ukončení nezletilé členy rodiny bez výjimek. Pokud bude psovod mladší 15 let, je nutná přítomnost zákonného zástupce v prostorách KK Únanov mimo výcvikový prostor kurzu. Psovod může po dohodě s instruktorem využít k odložení psa klubové kotce, pokud budou volné, k nutnému odpočinku psa. Volné pobíhání psů je striktně zakázáno. Do kurzu nebudou připuštěni psi kupírovaní a ostatní dle zákona o ochraně zvířat. Kurzu se mohou účastnit i psi bez PP a kříženci. Při vynechání výcvikových nedělí v probíhajícím kurzu se kurzovné nekrátí ani nevrací. Z vážných důvodů je možná změna psovoda u konkrétního psa za podmínky, že bude plynule navazovat na probíhající posloupnost cviků, nelze začínat podruhé. Za případné škody způsobené svým jednáním, nebo svým psem, nese psovod plnou právní odpovědnost a bude s tímto opatřením seznámen před započetím kurzu a je nutné podepsat tento informovaný souhlas se zněním těchto podmínek.

 

UPOZORNĚNÍ!

Termín zahájení kurzu je nutné si telefonicky předem objednat a ověřit z důvodů obsazenosti a aktuální epidemiologické situace!

Copyright 2024 © Kynologický klub Únanov KK Únanov

TOPlist